Concurs biblic „Talantul în negoţ” 2010-2011 faza pe Biserici Sâmbătă 09 apr. 2011 va incepe concursul biblic ”Talantul în negoţ” faza pe Biserici la care participă şi copilaşii Bis. Maranata Vulcan. De câteva săptămâni au început pregătirile cu cei mici, şi toţi cei cuprinşi între clasele 2-8 vor participa la acest „Mare” concurs . Cu pregătirea lor în tot cursul anului se ocupă câteva tinere minunate din biserică astfel: clasele 5-8 (gr. Mare) Diana Marţian, Estera Turcu clasele 2-4 (gr. Mijlocie) Debora Turcu, Ligia Păncescu, Tabita Corşanschi. Aceştia vor lua parte la concurs, dar să nu-i uităm şi pe prichindeii bisericii care învaţă şi ei din Biblie, chiar dacă nu ştiu citi.
Aceştia sunt cuprinşi între vârste de la 4-8 ani şi sunt  învăţaţi tainele bibliei de către; Cornelia Turcu, Claudia Blok şi Andreea Popescu. Concursul a fost iniţiat de Departamentul pt. copii din cadrul Comunităţii Regionale Arad a Cultului Penticostal. Are ca scop; motivarea copiilor spre un studiu mai atent a Bibliei şi asimilarea de învăţături biblice dar şi crearea spiritului de competiţie. Concurenţii sunt grupaţi pe 4 categorii. de vârstă. Cărţile Bibliei pt. studiu sunt împărţite după gr. de clasă la care se mai adaugă câte 10 versete de memorat. a) Clasele 2-3 - cărţi biblice de studiat; Estera, Marcu şi Filimon Versete de memorat: Genesa 15.6, Deuteronom 4.29, 1Sam.3.19, Ps23.4 Proverbe 4.23, Osea6.6, Matei5.5, Ioan6.47, Col.3.20, 1Ioan 3.18 b) Clasele 4-5 - cărţi biblice de studiat: Marcu, Iosua cap.1-11 şi 20-24 Versete de memorat: Ps. 18.32, Prov. 10.24, Isaia 54.13, Ieremia 31.3 Naum 1.7, Matei 6.14, Luca 15.10, Ioan 3.36, 2Cor. 5.7, 1Tim.6.6 c) Clasele 6-7 - cărţi biblice de studiat: Marcu şi Proverbe cap. 7-12 Versete de memorat: Genesa 12.2, Iov 36.11, Ps.119.130, Prov.19.17, Isaia 29.15, Ioan 3.16, Ioan4.14, Rom.10.17, Evrei 10.23, Ioan 4.11 d) Clasele 8-9 - cărţi biblice de studiat: Marcu, Estera, Iosua cap1-11, 20-24. Versete de memorat: Exod 15.2, Ps.37.8, Prov.14.29, Ţefania 3.17, Habacuc 3.4, Luca11.13, 1Cor.15.58, 2Tim.2.13, Evrei12.6, 1Petru1.23 Copii sunt foarte nerăbdători şi entuziasmaţi să participe la acest concurs (nefiind primul), au o bucurie în sufletele lor, ceea ce se vede pe feţele lor, prin faptul că se văd şi ei băgaţi în seamă, nu sunt neglijaţi, uitaţi undeva într-un ungher, ci valoarea lor este apreciată de cei mari. Î-şi dau silinţa să înveţe cât mai multe lucruri din Biblie ceea ce este o bucurie atât pt. Ceruri, Biserica din care fac parte, părinţi şi totodată şi pt. ei. La final cei care vor birui, care vor fi cei mai buni, vor participa la următoarele faze: Judeţeană, Naţională şi Europeană. Noi ca părinţi credincioşi avem datoria morală şi creştină să-i susţinem, să ne rugăm pt.ei şi să-i îmbărbătăm. D-l să le dea înţelep-ciune necesară pt. a cerceta, a-nvăţa toată Biblia şi a o împlini. Amin
Nelu Marţian

Picture
           Grupa mică                                      Grupa mare                                     Grupa mijlocie

Your comment will be posted after it is approved.


Leave a Reply.